Signatáři Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí 

Jednotlivé výrobní provozy a podniky se k české národní Chartě udržitelné výroby krmiv a krmných směsí připojují průběžně (postup pro připojení se, viz sekce na této www s názvem „Připojte se!“).

První časová hranice pro uzavření prvé „vlny“ signatářů Charty je stanovena na datum 31. 12. 2021, druhá pak na datum 31. 12. 2022. Po těchto obou uvedených datech, bude zde vždy kompletní seznam signatářů veřejně publikován, ve svém celkovém náhledu.

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.