Připojte se k Chartě udržitelné výroby krmiv a krmných směsí 

K české národní Chartě udržitelné výroby krmiv a krmných směsí se mohou připojit veškeří výrobci krmiv a krmných směsí působící v České republice, kteří jsou řádnými členy Spolku pro komodity a krmiva.

Pro připojení se prosím využijte formular-pro-signatare-charty, který po řádném vyplnění zašlete ať již e-mailem, či obvyklou poštovní cestou, k rukám výkonné ředitelky Spolku pro komodity a krmiva. Nejste-li zatím členy Spolku pro komodity a krmiva, o možnostech členství se můžete informovat na spkk.cz.

Každý signatář bude publikován ve slavnostním veřejném memorandu Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí, pak také bude Spolkem průběžně kontaktován s ohledem sběru dat spojeného s Chartou.

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.