O nás 

Spolek pro komodity a krmiva vznikl v roce 1991 formou zájmového svazu a v roce 2015 byl transformován do stávající podoby spolku. Charakter, postavení, úkoly a zásady zájmového sdružení vymezují stanovy, které vznikly v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

Spolek pro komodity a krmiva je organizací, které sdružuje subjekty zabývající se především činností, kterou lze shrnout do následujícího desatera:

Spolek pro komodity a krmiva Praha je zájmovým společenstvem, které sdružuje dlouhou řadu podnikatelských subjektů.
  1. Nákup, skladování a ošetřování obilovin, olejnin, luštěnin a dalších komodit, užití těchto komodit, další zpracování a obchod.
  2. Sušení, čištění, třídění a analyzování komodit rostlinné výroby.
  3. Výživa hospodářských zvířat prostřednictvím optimalizovaných receptur krmných směsí sestavených na základě odborných expertíz.
  4. Výroba a odbyt krmných směsí pro veškeré kategorie hospodářských zvířat, zajištění premixů a účinných látek a dodávky komplexních krmných směsí subjektům podnikajícím v zemědělské prvovýrobě a na úseku živočišné výroby.
  5. Uplatnění aplikovaného výzkumu ve spolupráci s vědeckou základnou zabývající se komoditami rostlinné a živočišné výroby.
  6. Pro obchodní partnery, zemědělskou výrobu i pro další oblasti podnikání zajišťuje stroje, zařízení a nářadí, hnojiva a agrochemické prostředky pro zvýšení úrody a ošetření půdy a plodin.
  7. Konzultantskou, poradenskou a informační službu pro zemědělce.
  8. Zajišťuje provoz zemědělských veřejných skladů, uskladnění státních intervenčních nákupů potravinářského obilí a zásob rostlinných komodit státních hmotných rezerv.
  9. Spolupracuje se svými partnery na asanaci objektů, udržení nezávadnosti potravinového řetězce a postupné zlepšování prostředí venkova.
  10. Podílí se na regionální i celostátní koncepci rozvoje zemědělství.

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.