Evropská Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí 

Spolek pro komodity a krmiva se, společně s dalšími četnými zeměmi a s jejich národními asociacemi, připojil k Evropské chartě udržitelné výroby krmiv a krmných směsí organizované prostřednictvím Fefac – evropské federace výrobců krmiv. Je velmi důležité, že jednotlivé členské země k této Chartě přistoupily, že tím na sebe proaktivně vzaly tento závazek, vědomy si své důležité role v celém řetězci (zemědělství-krmivo-potraviny).

Spolek pro komodity a krmiva je potěšen skutečností, že se k této evropské Chartě připojil, a vzal tak na sebe závazky vedoucí k budoucímu dlouhodobému prospěchu co se týče celé široké, dnes tolik po právu celosvětově diskutované, oblasti udržitelnosti.

Evropská Charta je bezesporu mimořádným počinem a událostí, která má nemalý vliv na ještě lepší, ještě více příznivé vnímání segmentu krmiv veřejností evropskou odbornou i laickou.

Charta udržitelné výroby krmiv evropské federace výrobců krmiv Fefac: FEFAC-Feed-Sustainability-Charter-2030

Spolek pro komodity a krmiva se připojil k evropské Chartě:

charta FEFAC
charta FEFAC

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.